Elevernas surfplattor/mobil regeln

I flera skolor så har elever fått surfplattor att skriva på istället för penna och papper, det är bra att vi elever har fått såna att arbeta på och vi har regler för dom. Här är reglerna:

När vi använder mobil, dator eller t.ex. Ipad:

– Arbetar vi seriöst.

– Stör vi inte andra.

– Fotar eller filmar vi inte någon utan att hen godkänt det i förväg. – Lägger vi inte upp något kränkande på nätet.

 

Om det inte fungerar:

1. Berörd personal ingriper, löser situationen och rapporterar till mentor.

2.Vid behov kontaktar mentor vårdnadshavare. Utvecklingsledare och biträdande rektor informeras.

3. Vid behov beslutar biträdande rektor om ytterligare åtgärder.

 

Reglerna har lärare gått igenom med elever men det är ofta reglerna inte följs under lektioner. Vissa elever sitter och spelar, håller på med snapchat eller instagram eller nått annat som inte har med arbete att göra och tar bilder och filmar andra som sitter och jobbar eller har redovisning utan tillstånd. Jag har blivit störd av detta flera gånger men en sak som stör mig ganska mycket är att lärare bara ger varningar om och om igen istället för att ge en varning och sen ta surfplattan om eleven inte stänger ner sin surfplatta.

Eleverna som vet om att dom håller på såhär har inget försvar varför dom borde få ha kvar sin surfplatta, surfplattor ska bara användas till arbete under lektionerna, man får spela eller göra nått annat som inte har med arbete att göra på fritiden tillexempel på rasterna.

Lärare MÅSTE bli strängare gällande surfplattorna och mobilerna. Jag vill att en elev som spelar eller nått under en lektion ska få en varning och sen om hen fortsätter måste lärarna ta surfplattan ifrån eleven och ge hen papper och penna som lärare har sagt kommer hända om man inte respekterar skolans  iPad regler.

 

Av: Joel Persson, 8F

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *